28.12.2017 tarihinde,VBA konularına Dosya Okuma/Yazma sayfası eklenmiştir.

20.12.2017 tarihinde,sitem mobil uyumlu hale gelmiştir.

02.12.2017 tarihinde,Excel Fonksiyon konularına "Dizi Formülleri ve SUMPRODUCT" sayfası eklenmiştir.

31.10.2017 tarihinde,VBA Dictionary sayfasına Dictionary, Collection ve Collection dizisinden oluşan ilginç bir örnek eklenmiştir.

26.10.2017 tarihinde,Excel Fonksiyon konularına "İsatistiki ve Matematiksel fonksiyonlar" sayfası eklenmiştir.


EXCEL Konuları

   DataMenusu_CesitliVeriislemearaclari
   DataMenusu_Outline
   DataMenusu_SiralamaveFiltreleme
   DataMenusu_Tahminlemearaclari
   DataMenusu_VeriAnalizi
   DataMenusu_VeriDogrulama
   DeveloperMenusu_Kontroller
   DeveloperMenusu_XML
   FormulasMenusuDiger_CalculationSecenekleri
   FormulasMenusuDiger_FormulDenetleme
   FormulasMenusuDiger_NameManager
   FormulasMenusuDiger_PufNoktalari
   FormulasMenusuFonksiyonlar_BilgiVerenFonksiyonlar
   FormulasMenusuFonksiyonlar_DiziFormulleriveSumproduct
   FormulasMenusuFonksiyonlar_FinansalFonksiyonlar
   FormulasMenusuFonksiyonlar_IstatistikiveMatematikselFonksiyonlar
   FormulasMenusuFonksiyonlar_LookupAramaFonksiyonlari
   FormulasMenusuFonksiyonlar_MantiksalFonksiyonlar
   FormulasMenusuFonksiyonlar_MetinselFonksiyonlar
   FormulasMenusuFonksiyonlar_TarihselFonksiyonlar
   Giris_DosyaUzantilari
   Giris_ExcelinTarihselGelisimi
   Giris_FileMenusu
   Giris_PratikKisayollar
   Giris_Ribbon
   HomeMenusu_ConditionalFormatting
   HomeMenusu_Doldurma
   HomeMenusu_Tablolar
   InsertMenusu_Grafikler
   InsertMenusu_PivotTable
   InsertMenusu_Sparkline
   ReviewMenusu_DosyaWorkbookKoruma
   ReviewMenusu_DosyaWorkbookPaylasimi
   ReviewMenusu_Sayfakoruma
   YeniEklenenAraclar_Inquire
   YeniEklenenAraclar_PowerMap
   YeniEklenenAraclar_PowerPivot
   YeniEklenenAraclar_PowerQuery
   YeniEklenenAraclar_PowerView

FASULYE Konuları

   DigerAraclaruzerinemakaleler_CSharp
   DigerAraclaruzerinemakaleler_MsAccess
   DigerAraclaruzerinemakaleler_SQL
   DigerAraclaruzerinemakaleler_WebProgramlama
   NeNeredeNasil_DegerTipiSorgulama
   NeNeredeNasil_Diziler
   NeNeredeNasil_DonusumIslemleri
   NeNeredeNasil_NullNothingEmptyveIlkdegeratama
   NeNeredeNasil_StringIslemleri
   NeNeredeNasil_TarihIslemleri
   NeNeredeNasil_VBAvsVB.NetvsCSharpDigerkonular

VBAMAKRO Konuları

   DebuggingveHataYonetimi_HataYakalama
   DigerUygulamalarlailetisim_OutlookProgramlama
   DigerUygulamalarlailetisim_VeritabaniProgramlama
   DizilerveDizimsiYapilar_Collectionlar
   DizilerveDizimsiYapilar_Dictionaryler
   DizilerveDizimsiYapilar_DizilerArrayler
   DortTemelNesne_Application
   DortTemelNesne_Range
   DortTemelNesne_Workbook
   DortTemelNesne_Worksheet
   Dosyaislemleri_Dosyaokumaveyazma
   Dosyaislemleri_DosyaveKlasorerisimi
   Fonksiyonlar_DigerFonksiyonlar
   Fonksiyonlar_ExcelicinUDFKullaniciTanimliFonksiyonlar
   Fonksiyonlar_MetinselFonksiyonlar
   Fonksiyonlar_NumerikFonksiyonlar
   Fonksiyonlar_TarihselFonksiyonlar
   Fonksiyonlar_VBAicinUDF
   Fonksiyonlar_WorksheetFunction
   Formlar_Kokpituygulamasi
   Formlar_Kontroller
   Formlar_ListeKontrolleri
   Formlar_Temeller
   Giris_ExcelNesneModeli
   Giris_FaydaliLinkler
   Giris_MakroKaydetmeveVBE
   Giris_MakroNedir
   Giris_YerlesimveErisim
   Ileriseviyekonular_Add-inyaratmak
   Ileriseviyekonular_ClassveClassModuller
   Ileriseviyekonular_ObjelerDunyasi
   Ileriseviyekonular_PivotTableveSlicer
   KosulifadeleriveDonguler_DoDonguleri
   KosulifadeleriveDonguler_ForDonguleri
   KosulifadeleriveDonguler_Ifbloklari
   KosulifadeleriveDonguler_SelectCase
   Olaylar_OlaylaraGenelBakis
   Olaylar_OzelOlaylar
   Olaylar_UserformveGrafikolaylari
   Olaylar_WorkbookOlaylarievent
   Olaylar_WorksheetOlaylarievent
   Temeller_Birazdahaterminoloji
   Temeller_DegiskenlerveVeriTipleri
   Temeller_Interaktivite
   Temeller_Operatorler
   Temeller_Terminoloji

VSTO Konuları

   DosyaveWindowsislemleri_Dosyaokumaveyazma
   DosyaveWindowsislemleri_DosyaveKlasorerisimi
   Formlar_Kontroller
   Formlar_UyelerMetodveOzellikler
   Giris_NetCatisi
   Giris_VisualStudio
   GorselAraclar_RibbonTasarimi
   GorselAraclar_Taskpane
   ProjeyiYayinlama_ClickOncedeployment
   ProjeyiYayinlama_WindowsInstallerolusturma
   VbNet_Erisimtipleri
   VbNet_SinifveModuller
   VbNet_VBAveVBNetfarklar
   VbNet_VeriTipleri
   VSTOOzel_InteropveHostElemanlar
   VSTOOzel_Nesnedondurenuyeler

YORUMLAR