Bu siteye giriş yaparak Çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz. İşbu sitede; çerez olarak, sadece son giriş tarihiniz ve eğer üye olursanız oturum statünüz tutulacaktır. Bunlar dışında başka hiçbir bilgi tutulmamaktadır. Çerezler için detaylı bilgi için buraya tıklayınız.
ANLADIM

DUYURULAR

Yeni eklenen ve/veya güncellenen sayfaları görmek için buraya tıklayınız.

Güncel ödev ve test listesini görmek için buraya tıklayınız.

Sitede yapılan iyileştirmeAer ve hata düzeltmelerine ait tüm bilgilendirmeleri görmek içinburaya tıklayınız.

Baş
Udemy
Konular
Son
Konular
Birazdahaterminoloji
Temeller
VBAMAkro
VBAMakroTemeller5

Biraz daha terminoloji

Yeni başlayanlar isterse bu kısmı şimdilik geçebilir. Burayı biraz ilerleme kaydedip de ilave teknik bilgiye ve aslına bakılacak olursa daha sağlam bir altyapıya sahip olmak isteyenler için hazırladım. İsterseniz şöyle hızlıca bir gözatın ve ne hakkında olduğunu görün, ilerde kafanıza sorular takıldığında tekrar dönüp bakarsınız.

Parametre, Argüman, ByVal, ByRef

Argüman vs Parametre

Bazı prosedürlerimiz hiçbir parametre olmadan, çağrıldıklarında doğrudan çalışırlar. Bazıları ise parametre alırlar. Parametreler prosedür isminden sonra gelen parantezlerin içinde yer alırlar. Ör:

Function KareAl(rakam As Integer)
  KareAl=rakam*rakam
End Function

Şimdi bu yukardaki örnekte 'rakam', KareAl fonksiyonunun bir parametresidir.

Peki argüman nedir? Argüman da işte bu KareAl fonksiyonunu çağırırken parantez içine yazdığım ifadelere denir.

Yani aslında aynı şeyden yani 'rakam'dan bahsediyoruz. İşte bu rakam ifadesi, çağrılan prosedür için parametre, çağıran prosedür için ise argüman adını alır.

Sub test()
Dim a As Integer
  a=Application.Inputbox("Bir sayı girin", Type:=1)
  sonuc=KareAl(a)
  MsgBox "Girdiğiniz sayınını karesi şudur:" & sonuc
End Sub

Bu örnekte çağıran prosedür test() yordamıdır(Sub), ve bu yordam 'a' değişkenini KareAl fonksiyonuna argüman olarak gönderiyor. Farkettiyseniz, argüman ve parametrenin aynen yazılması gerekmiyor. a argümanı, KareAl içine girdiğinde rakam parametresi olarak algılanıyor.

Gördüğünüz gibi aynı şeyin farklı yönlerden görünüşüne benziyor bu iki ifade, ve birçok yerde birbiri yerine bile kullanıldığını görebilirsiniz.

Çağırma şekilleri

Sub ve Function prosedürlerin çağrılmalarında küçük farklar bulunmaktadır. Hemen bakalım:

Bir Sub prosedürü çağırmanın da kendi içinde iki yolu var. Call terimini kullanarak veya kullanmayarak.

 • Call ifadesini yazdıysanız parantez kullanmak zorundasınız
 • Call yazmadıysanız parantez olmadan yazarsınız. (Ben şahsen Call yazmadan Sub çağırmanızı önermem, zira bu ifade ile o satırda başka bir prosedürün çağrıldığı hemen belli olmaktadır.)

Function çağırmanın da iki yolu var

 • Eğer dönen değeri bir değişkende depolayacaksanız parantez zorunludur
 • Dönen değerle ilgilenmiyorsanız parantez gerekmez

Yukarda KareAl fonksiyonumuza ek olarak aşağıda bir Sub prosedürümüz ve bir fonksiyonumuz daha var.

Sub Bilgiler(isim as String, yas as Integer, hayattamı as Boolean)
  MsgBox "Kişi " & yas & " yaşında,ismi " & isim & " ve kendisi " & IIf(True, "hayatta", "hayatta değil")
End Sub

Function CokSelamSoyle(rakam As Integer)
'bu aslında bir Sub olsa daha iyi olurdu, ancak örnek olması adına function kullandım
  CokSelamSoyle=rakam*100
  MsgBox CokSelamSoyle & " kez selam olsun"
End Function

Bunları aşağıdaki şekillerde çağırabiliriz;

Call Bilgiler("Volkan", 37, True) 'Sub çağırıken call varsa parantez zorunlu
Bilgiler "Volkan", 37, True 'Sub çağırırken call yoksa parantez zorunlu değil
a=KareAl(10) 'Function çağırırken bir değişkende depolayacağımız için parantez var
CokSelamSoyle 10 'dönen değerle ilgilenmiyoruz, parantez zorunlu değil

Fonksiyonlardan dönen değerle ilgilenmeye ve ilgilenmemeye çok güzel bir örnek MsgBox fonksiyonudur aslında. Hemen örneğe bakalım

'Kullancıya mesaj vermek istiyorum, kullancıdan bir cevap toplamıycam
Msgbox "İşlem tamam" 'parantez yok

'Kullancıdan bilgi toplayacağım
cevap=MsgBox("Devam edeyim mi?", vbYesNo)
If cevap=vbYes then
  'kodlar buraya
End If

İsimli argümanlar(Named arguments)

Bir Sub veya Function prosedürü çağırdığınızda, bu prosedürün parametre tanımında görüldüğü sırasıyla argüman sağlamamız gerekir. Parametre pozisyonuna bakmadan argüman yazmak istiyorsak isimli argümanlar kullanabiliriz. İsimli argümanı yazmak için Argümanismi:=Değer syntaxını kullanırız.

Mesela aşağıdaki gibi 3 parametreli bir Sub prosedürümüz olsun.

Sub Bilgiler(isim as String, yas as Integer, hayattamı as Boolean)
  'kodlar buraya
End Sub

Bu prosedürü isimli veya isimsiz nasıl çağırabiliyoruz bir bakalım(Sadece Call''lu versiyonları yazalım, Call'suz da yapılabilirdi)

'Klasik yöntem
Call Bilgiler("Volkan", 37, True) 'sadece bu sırada

'İsimli argüman yöntemi, argüman sırası önemli değildir
Call Bilgiler(hayattamı:=True,yas:=37,isim:="Volkan")
Call Bilgiler(yas:=37,hayattamı:=True,isim:="Volkan")
Call Bilgiler(yas:=37,isim:="Volkan",hayattamı:=True)
'3 parametre için toplam 6 kombinasyon var, biz üçünü yazmış olduk

İsimli argümanlar, özellikle Opsiyonel argümanlar çok sayıda varsa oldukça kullanışlı olmaktadır. Şimdi önce Opsiyonel argümanlara sonra da ikisinin bir arada kullanılmasına bakalım.

Opsiyonel argümanlar

Bazen prosedürünüze öyle parametreler koymak istersiniz ki, bunlar seçime bağlı olsun, kullanıcı isterse girsin isterse girmesin. Bunlara ayrıca varsayılan değer de girebilirsiniz. Yani özellikle kullanıcıların büyük çoğunluğunun aynı değeri gireceğini umduğunuz değişkenleri opsiyonel ayarlayıp değer olarak da bu en olası değeri girebilirsiniz.

Opsiyonel parametresi olan bir prosedürü çağırdığımızda bu parametreyi kullanmazsak, ve varsayılan değer varsa bu değer dikkate alınır, varsayılan değer yoksa ilgili datatipinin varsayılan değeri kullanırlır, mesela String için "", Integer için 0 gibi.

Opsiyonel parametrelere argüman sağlanıp sağlanmadığını IsMissing fonksiyonu ile kontrol edeblirsiniz. Ancak bu fonksiyon sadece Variant tipteki değişkenler için kullanılıyor. String, Integer gibi data tiplerindeki bir opsiyonel parametreye argüman sağlanmış mı diye bakmak için bunların default değerlerini kontrol ederiz. String için If x="" , integer için If x=0 gibi. IsMissignle ilgili MSDN örneği aşağıdaki gibidir:

Sub OptionalArgs(strState As String, Optional varRegion As Variant, _ 
Optional varCountry As Variant = "USA") 
 If IsMissing(varRegion) And IsMissing(varCountry) Then 
 Debug.Print strState 
 ElseIf IsMissing(varCountry) Then 
 Debug.Print strState, varRegion 
 ElseIf IsMissing(varRegion) Then 
 Debug.Print strState, varCountry 
 Else 
 Debug.Print strState, varRegion, varCountry 
 End If 
End Sub 

Aşağıdaki kodu çalıştırarak bu örneğin ne sonuçlar döndürdüğünü inceleyin

  Sub test_ops()
    OptionalArgs "Teksas"
    OptionalArgs "Teksas", "East"
    OptionalArgs "London", "England", "UK"
  End Sub		
		

Opsiyonel parametreler, parametre listesinde [] içinde görünürler. Atlamayı düşündüğünüz opsiyonel parametreleri virgül(,) koyarak atlayabilrsiniz.

Aşağıda VBA'ın MsgBox fonksiyonunu görüyoruz. 1 adet zorunlu parametresi var, o da gösterilecek mesajı barındıran Prompt parametresi, diğerler hep opsiyoneldir.

DİKKAT:Opsiyonel parametreler, parametre sıralamasında en sonda yer almalıdır, ondan sonra opsiyonel olmayan bir parametre kullanırsanız kodunuzu çalıştırmadan önce hata alırsınız.

Opsiyonel ve İsimli argümanlar birarada

Şimdi diyelimki çok sayıda opsiyonel değişkeni olan bir fonksiyonu çağıracaksınız ama sadece zorunlu olanı bir de aradaki parametrelerden birini girmek istiyorsunuz. Nasıl yapardınız?

MsgBox'ı alalım yine; Sizin için sadece mesaj ve başlık göstermek yeterli diyelim. Aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiiz.


MsgBox "İşlem tamam", vbOKOnly, "Rapor Sonucu" 'Named argüman kullanmıyoruz. Sıra önemli. Mecburen ilgili sırada tek tek yazarız 
MsgBox "İşlem tamam", , "Rapor Sonucu" 'Named argüman kullanmıyoruz. Sıra önemli. Gereksizleri virgülle atlarız 
MsgBox Title:="Rapor Sonucu", Prompt:="İşlem tamam" 'Named argüman: Sıra farketmez 
MsgBox "İşlem tamam", Title:="Rapor Sonucu" 'Prompt parametresi zaten sırasında olduğu için isimli argüman kullanmadı

Sizi bilmem ama bana göre en kullanışlısı ve basiti son seçenektir, özellikle 8-10 tane parametresi olan ve sadece ilk parametresiyle son parametresini kullanmak istiyorsam, araya 6 tane virgül koymakla uğraşmak istemem, onun yerine ilk parametresi için isim kullanmayıp sonrasında sadece son parametre için isim kullanırım, bu kadar basit. Mesela Application.InputBox fonksiyonunu çok kullanacaksınız, bunda aşağıdaki gibi 2 argüman girmek yeterlidir.

Cevap = Application.InputBox("Bir sayı girin", Type:=1)

ByVal vs ByRef

Bu konu benim uzun zaman kafamı karıştıran bir konuydu, araştırma yaptığımda karşıma çıkan örnekler hep kafamda canlandırmakta zorlandığım, i ve j'lerin kullanıldığı soyut örneklerdi. Tanımlar ise MSDN çevirisi veya varyasyonu olmaktan öteye gitmiyordu. O yüzden ben hem örnekleri verirken hem de tanımı yaparken biraz daha açıklayıcı olmaya çalışacağım, umarım bunda başarılı olabilirim.

Şimdi, eğer çağırdığımız prosedüre argüman olarak gönderdiğimiz değişkenleri bu prosedürde değişikliğe uğratmayı planlıyorsak amma ve lakin bunlar geri döndüğünde hala aynı değeri korumasını istiyorsak ByVal ile göndeririz, geldiğinde değeri değişerek gelsin istiyorsak ByRef ile göndeririz. Biliyorum şuan çok karışık geldi bu ifade, o yüzden hemen aşağıdaki örneği inceleyelim sonra gelip tekrar bu tanıma bakarsınız.

Sub çağrılan(ByVal dondugunde_degismeyen_rakam As Integer, ByRef dondugunde_degisen_rakam As Integer)
 dondugunde_degismeyen_rakam = 100
 dondugunde_degisen_rakam = 500
 'çeşitli kodlar
End Sub

Sub çağıran()
 Dim a As Integer, b As Integer 'özellikle b'yi integer olarak deklare etmemiz lazım, yoksa b'yi Variant algılar ve Type Mismatch hatası verir
 a = 1
 b = 2
 Call çağrılan(a, b)
 Debug.Print a, b '1 500 yazar
End Sub

Gördüğünüz gibi, a değeri döndüğünde hala 1 değerini korudu, b değeri ise değişerek geldi. Peki neden böyle birşey isteyelim ki? Üstelik bu örnek ilk paragrafta eleştirdiğim i ve j'li örneklere benzemedi mi, evet benzedi :) Tabiki bu örnek giriş niteliğindeydi, şimdi örneği biraz daha mantıklı hale getirelim.

Diyelim ki bi fonksiyona yaş değişkenini göndereceğim, gönderdiğim yerde bir hesaplamada kullanacağım(garip bir hesaplama olacak ama rakamın değişmesini istediğim için böyle döngüsel bir işlem olacak), sonra bu hesap sonucuyla da kişinin hakettiği maaşı hesaplayacağımm, ama geri geldiğinde ona hala yaş olarak ihtiyacım varsa işte o zaman ByVal ile gönderirim. Bi de doğumyeri bilgisini göndereceğim. Gittiği prosedürde, doğumyerine göre kişiyi iki bölgeden birine tayin eden bir hesaplamada kullanacağım, ve döndüğünde bu yerleşim yeri bilgisi ile gelmesini istiyorum, iyi de peki orjinal doğumyeri bilgisine de ihtiyacım varsa ne olacak, o zaman onu çağrıyı yapan prosedürde geçici bir değişkene atarız. Hadi örneğe bakıp daha iyi anlayalım.

Function maashesapla(ByVal y As Integer, ByRef d As String)

  If d = "İstanbul" Then
   d = "Doğu"
  Else
   d = "Batı"
  End If

  'maaş hesaplama katsayısını elde yöntemi
  For i = y To 1 Step -1
   y = y + i
  Next i

  maashesapla = y * 100

End Function


'çağıran prosedürümüz
Sub byvalref_ornek()
  Dim dogumyeri As String
  yas = 20 'bunu inputboxla sorup daha parametrik de yapabilirdik, ancak örnek basit olsun istedim
  dogumyeri = "Ankara" 'bunu da inputboxla sorabilirdik, siz böyle yapın isterseniz
  orjinaldogum = dogumyeri ' az sonra değişeceği için şimdiden başka bir dğeişkene atıyorum

  MsgBox yas & " yaşında ve " & orjinaldogum & " doğumlu aday " & maashesapla(yas, dogumyeri) & " lira maaşla " & dogumyeri & " bölgesine tayin edilmiştir"
End Sub

Prosedürü çalıştırınca aşağıdaki gibi bir mesajla karşılaşırız.

Burada ne oldu şimdi ona bi bakalım. Yas argümanı y parametresi olarak maashesapla fonksiyonuna girdi ve bir for-next döngüsünde 230'a kadar yükseldi, yani y'nin son değeri 20 değil 230dur. Sonra da maaş hesaplandı(23000), ama ByVal olarak gönderdiğimiz için geri dönerken yine 20 olarak geldi, 230 değil.

Dogumyeri argümanı da d parametersi olarak fonksiyona girdi ve if kontrolü ile yine kendisine bölge ataması yapıldı ve değeri Batı oldu, ana prosedüre de bu değerle döndü. Ama biz başta dedik ki, Ankara değerine de ihtiyacımız olacak, o yüzden ana prosedürde orjinaldogum diye bi değişken tanımladık ve fonksiyona göndermeden önce dogumyerini bu değişkene atadık, fonksiyona girdikten sonra atasaydık hiçbir anlamı olmazdı zira çoktan değişmiş olarak gelecekti.

Peki, diyelim ki yas parametresini ByVal değil de ByRef tanımlasaydık ne olurdu. İşte şu olurdu :)

İstenmeyen bir sonuç. Doğum yerinde olduğu gibi bunda da geçici bir değişken tanımlayıp 20 değerini koruyabilirdik ama sizce gerek var mı, elimizde ByVal diye bir seçenek varken, ne diye fazladan bir değişken yaratalım ve belleği dolduralım ki, aynı zamanda kodumuzu uzatalım ki?

Son olarak ByVal ve ByRef konsunda akılda tutulacak bazı hususlar var, onlara da bakalım:

Akılda tutulacaklar

 • Parametreleri varsayılan gönderme şekli ByRef'tir. Yani ByVal veya ByRef olarak belirtilmemiş bir parametrenin değeri ByRef olarak yorumlanır(Birçok yüksek seviyeli dilde, Vb.Net dahil, varsayılan gönderi şekli ByValue'dur. Eğer ilerde VBA kodlarınızı VB.NET veya C# diline taşıyıp bir VSTO uygulaması yapma gibi planınız olursa sorun çıkmaması adına ByRef ifadelerini mutlaka yazın, "Nasıl olsa default değer ByRefmiş, yazmaya gerek yok" diyip boş bırakırsanız kodlarınızı Vb.Net'e kopyaladığınızda onlar otomatik olarak ByVal olarak algılanacaktır, ki bu da sıkıntılara neden olabilir, çünkü siz onların ByRef olarak işleyeceğini düşünmüştünüz).
 • Çağrıda bulunduğumuz prosedürde ByRef olarak gönderilen argüman mutlaka Dim ile aynı veritipinde tanımlanmalıdır, yoksa hata alırsınız. Buna Variant tipler de dahildir. O yüzden Dim ile tanımlanmamış bir değeri string tipteki parametreye atamaya çalışırsanız hata alırsınız. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi:
 • 'Çağrılan prosedür
  Sub rutinkod(ByVal rapor As String)
  ....
  End Sub
  
  'Çağıran kod
  Sub kredi ()
  Rpr="kredi" 'Rpr varianttir
  
  Rutinkod(Rpr) 'type mismatch hatasi
  
  End Sub
  
 • Gönderim şekliniz %90-95 oranlarında ByVal olacaktır, herkesin söylediği oran yaklaşık bu civardadır. İhtiyaca göre değişmekle birlikte, eğer gittiği yerde değişme riski yoksa boş da bırakablirsiniz yani ByRef kalabilir. Belki ilk maddede gözünüzü çok korkutmuş olabilirim ama pratikte bu kadar korkuya gerek yok, zira çoğu durumda gönderim şeklinin ByVal veya ByRef olması sizin için bişey farketmeyecektir.
 • Parametre, ByVal olarak tanımlandığında bir nevi ilgili değişkenin kopya alma işi yapıldığı için ByRef'e göre daha yavaş çalışır. Gerçi çok büyük döngülerden oluşmadığı sürece bu farkı hissetmezsiniz. Ancak büyük döngüleriniz varsa ve kodunuz uzun çalışıyorsa, gereksiz ByVal var mı diye kontrol etmelisiniz.
 • Parametre olarak Obje kullanılıyorsa bunlar mecburen ByRef tanımlanır. Çünkü Objeler referans tipli değişkenlerdir. (Referans tipli-Değer tipli arasındaki fark, çok ileri seviyeler olduğu için burada detaya girmeyeceğim)
 • ÖNEMLİ:Farkettiniz mi bilmiyorum ama normalde bir değer döndüren prosedürlere Fonksiyon diyoruz, ancak bir Sub prosedürde ByRef yöntemiyle ilettiğimiz değerden başka değerler de döndürebiliyoruz. Üstelik normal bir fonksiyon sadece tek değer döndürüken ByRef ile gönderi yaparak istediğimiz kadar değer döndürebiliriz. Yukardaki örnekte hem maaş tutarı hem de atama bölgesi olmak üzere 2 değer döndürmüş olduk.
 • ÖNEMLİ:ByRef'li parametresi olan bir prosedüre ByVal'miş gibi bir değer gönderebilme teknikleri vardır. Normalda bir prosedürü %99 oranınıda ByRef olarak ihtiyaç duyuyorsunuz diyelim, çünkü dönen değerin değişerek gelmesini istiyorsunuz, ama ender de olsa dönen değerin değişmesini istemediğiniz anlar olabilir. Bunun için kalkıp da mevcut prosedürün bi kopyasını alıp ByRefleri ByVal yapmanın anlamı yok, zira bunun için bir iki teknik var.
  • Çağrılan prosedür Sub ise, Call olmadan ama argümanı () içine koyarak. (Bu teknikte "isimli argüman" kullanılmaz).
  • İkinci yöntem, argüman olarak değişken değil doğrudan değerin kendisini vermek. Yukarıdaki örnek için Çağrılan(10) demek gibi.
  • Sub Çağrılan(ByRef rakam as Integer)
   'Kodlar burada
   End Sub
   
   '1.yöntem
   Sub Çağıran()
     sayı=10
     Çağrılan (sayı)
   End Sub
   
   '2.yöntem
   Sub Çağıran()
     Çağrılan (10)
   End Sub
   
  • Gönderilen argüman bir classa aitse(Class konusu çok ileri seviyedir, eğer başlangıç düzeyindeyseniz bunu atalyabilirsiniz). MSDN örneği şöyle:
  • Class Customer
     Public MyValue
   End Class
   
   Sub TestMethod (ByRef MyParam)
     MyParam = 5
   End Sub
   
   Dim cust
   Set cust = New Customer
   cust.MyValue = 123
   
   TestMethod cust.MyValue
   ' cust.MyValue is still 123.

Gerçek dünya örneği

Bu örnek, Fonksiyon ve Collection konularının iyice anlaşılmasını gerektirdiği için bu konuları öğrendikten sonra tekrar bakmanızı tavsiye ederim.

Şimdi diyelim ki, belirli sayda rapor adını kullanan belli sayıda prosedürünüz var. Bunların hepsinde tek tek bu rapor isimlerini kullanan kodları yazmak anlamsız. O yüzden sonuç olarak bunların adını döndüren bir fonksiyon yazmaya karar verdiniz. Raporları bi Collection'a atayacak ve prosedürlerinizden de bu fonskiyonu çağıracaksınız. Çağıracağınız fonksiyonda çalışan bir If bloğu var, kullanıcya sorulan sorunun cevabına göre de şifre değişkenine değer atanıyor. Tüm prosedürlerimizde bu IF bloğunu yazmak da anlamsız olacağı için bu kodu fonksiyon içinde tutmya karar vermişsiniz, ki mantıklı olan da budur. O yüzden çağırdığınız bu fonksiyondan collection ile birlikte aynı zamanda bu şifreyi de döndürmeniz gerekiyor. Yani çoklu değer döndüren bir collectiona ek olarak ikinci bir değer daha döndürüyorsunuz.

Örneğimiz basit olsun diye 2 çağırıcı prosedür, fonksiyon içinde de 4 rapor yazdık. Kodlarımız şöyle:

'1.prosedür
Sub pro1()
Dim myCol As New Collection
Dim myŞifre As String

myŞifre = ""
Set myCol = col(myŞifre)
'myCol üzerinde diğer işler

Debug.Print myŞifre 'fonksiyondan değişerek gelir

End Sub

'2.prosedür
Sub pro2()
Dim myCol As New Collection
Dim şfr As String

şfr = ""
Set myCol = col(şfr)
'myCol üzerinde diğer işler

Debug.Print şfr 'fonksiyondan değişerek gelir

End Sub

'Fonksiyonumuz
Function col(ByRef şifre As String) As Collection
Dim c As New Collection

c.Add "rapor1"
c.Add "rapor2"
c.Add "rapor3"
c.Add "rapor4"

a = InputBox("DB türü girin," & vbCrLf & _
"Oracle için 1" & vbCrLf & _
"DB2 için 2" & vbCrLf & _
"SQL Server için 3")

Select Case a
  Case 1
    şifre = "volki1144"
  Case 2
    şifre = "volki1234"
  Case 3
    şifre = "volki7788"
  Case Else
    şifre = ""
End Select

Set col = c

End Function

Dikkat ettiyseniz geçici şifre değişkenini her iki prosedürde de "" şeklinde argüman olarak koyduk,aslında istedğimiz şekilde koyabilirdik, nasıl olsa fonksiyon içinde değişerek geleceğini biliyoruz.

Değişkenlerin Erişim Tipleri(Kapsamı(Scope'u) ve Yaşam Ömürleri(Lifetime)

Kapsam

Kapsam, değişkene nereden erişilebileceği ile ilgilidir. Ör:A prosedürü içinde tanımlanmış bir değişkene sadece A prosedürü içinde erişilebilir.

Değişkenlerin tanımlandığı yere göre iki anata türü olmak üzere toplamda 3 türü vardır.

Yerel Değişkenler(Prosedür seviyesi)

Sub ve End Sub(veya Function) arasında tanımlanan değişkenlere yerel değişken denir. Mesela aşağıdaki örnekte yol1 değişkenini sadece bu yasam1 prosedüründe, yol2 değişkenini de sadece yasam2 prosedüründe kullanabiliriz.

Sub yerel1()
  Dim yol1 As String
  
  yol1 = "C:\makrolar"
End Sub	

Sub yerel2()
  Dim yol2 As String
  
  yol2 = "C:\hedefler"
End Sub			

Bu arada şöyle birşey var ki, Sub-End Sub arasında tanımlanmış bir değişken if blokları veya döngüler arasında tanımlanmış veya ilk kez orada kullanılmış olsa bile bunların dışında çıktığında da yaşamaya devam eder, yani yerel değişkenlerin yaşam ömrü tüm prosedürdür, sadece tanımlı ve kullanıldığı yer değil. Örneğin aşağıdaki kodda i değişkeni For-Next döngüsünden sonra da yaşamaya devam eder.

Sub scope()
For i = 1 To 10
  Debug.Print i
Next i

Debug.Print i * 5
End Sub	
Bu durum özellikle C#, C, Java gibi yüksek seviyeli dillerden gelenler için biraz şaşırtıcı olabilir, zira bunlarda yerel değişkenler sadece tanımlandıkları bloklarda geçerlidir.

Global Değişkenler(Modül seviyesi)

Bir de global değişkenler vardır, bunlar genelde modülün en üstünde tanımlanır, tüm Sub'lardan önce. Diyelim ki birçok prosedürümde "şubeadet" diye bir değişken olacak, o zaman hepsinde tek tek tanımlamak yerine global tanımlarız, bi kere tanımlarız. Global değişkenin amacı da budur zaten.

Dim subeadet As Integer 'global tanımlandı
Sub yerel1()
  Dim yol1 As String
  
  yol1 = "C:\performans"
  'subeadet kullanılabilir
End Sub	

Sub yerel2()
  Dim yol2 As String
  
  yol2 = "C:\hedefler"
  'subeadet kullanılabilir
End Sub			

Şimdi bu örnekte subeadet değişkenini her iki prosedür içinde de kullanabiliriz.

(Global değişkenlerin) Erişim seviyesi

Şimdi bu yukardaki örnekte global değişkeni aynı modülün tepesinde Dim ifadesi ile tanımladık. Dim ifadesi yerine Private ifadesi de kullanılabilirdi, ki global değişken tanımlarken daha çok Private ifadesini kullanmakta fayda var(Hatalı bir durum olacağından değil, sadece kodlamacılar arasında bu daha çok tercih edilir). Dim'i daha çok yerel değişkenleri tanımlarken kullanalım.

İşte bu Private(Dim) ifadesi o değişkenin sadece o modül içindeki prosedürlerde kullanılabileceği anlamına gelir. Başka modüller bu değişkeni kullanamaz.

Başka modüllerin de bu değişkeni kullanabilmesini istersek o zaman onu Public ifadesi ile tanımlarız.

Şimdi şöyle bir örnek yapalım. Yeni iki yeni modül oluşturalım ve aşağıdaki kodları yazalım

'Modül1 içeriği		
Public publics As String
Dim dims As String
Private privates As String		

Sub erisim1()
	Debug.Print TypeName(publics) 'String yazar
	Debug.Print TypeName(dims)	'String yazar
	Debug.Print TypeName(privates) 'String yazar
End Sub


'Modül2 içeriği		
Sub erisim2()
	Debug.Print TypeName(publics) 'String yazar, çünkü public değişkeni kullandık
	Debug.Print TypeName(dims) 'Empty yazar, çünkü modül1deki Dimle tanımlanan değişkeni değil, bu modülde henüz tanımlanmamış olan yani Variant tipteki dims değişkeninin tip adını yazar, tanımlanmamışların TypeName değieri de Emptydir.
	Debug.Print TypeName(privates) 'bunda da bi yukardakiyle aynı nedenden Empty yazar
End Sub

NOT:Tabi bir de değişkenler konusunda gördüğümüz gibi Const ifadesi ile sabit tanımlama var. Sabitler de Private veya Public tanımlanabilmektedir.

Bir de Global keywordü(ifadesi) var ki artık pek kullanılmaz, onun yerine Public yeterlidir.(Detayı şu:Global sadece standart modüllerde kullanılabilirken, Public heryerde, o zaman ne gerek var Globale :) Sadece bilin ve gördüğünüzde bu da ne ki diye şaşırmayın diye dahil ettim. Bu sayfada "Global" kelimesini gördüğünüz her yerde, kelimenin seviye anlamını kullanılmıştır, keyword(ifade) anlamı değil.)

Workbooklar arası değişken kullanımı

Peki bir Public değişkene başka bir Workbooktan erişilebilir mi? Evet. Son zamanlara kadar benim böyle bir ihtiyacım olmamıştı ancak geçenlerde mevcutta uzun yoldan gittiğim bir süreci bu yöntemle kısaltabileceğimi farkettim.

Şöyle ki, birçok workbookta bölge sayısı şeklinde bir değeri kullanıyorum. Bunu da ilgili workbooklar içinde public const olarak tanımlıyorum ki tüm modüllerden kullanabileyim. Ama bunu tüm workbooklarda tek tek tanımlamak yerine neden tek bir yerde tanımlamayayım ki diye düşündüm ve gittim, Personal.xlsb içinde bunu tanımladım. Sonra bu değişkeni döndüren public bir fonksiyon tanımladım. Sonra tüm diğer workbooklardan bu fonksiyonu çağıracak kod değişkliğini yaptım. Böylece bankadaki bölge sayısı değiştiğinde sadece Personal.xlsb içindeki bu constantın değerini değiştirmem yeterli oldu.

Kodlarımız şöyle:

'Personal.xlsb içeriği
Public Const bolgeadet As Integer = 22
Public Function GetBolgeAdet()
	GetBolgeAdet=bolgeadet
End Function
		
'herhangi bir workbook içeriğiden başvuru
Sub deneme()
	blg=Application.Run("Personal.xlsb!GetBolgeAdet")
End Sub
		

Özet

Konum KeyWord Kapsam * Açıklama
Prosedür içinde Dim Yerel Sadece o prosedür içinde
Tepede Dim/Private Global Bulunduğu modüldeki tüm prosedürler
Tepede Public Süper Global Bulunduğu workbooktaki tüm prosedürlerde

* Bu sınıflandırmadaki ifadeler bana aittir. Bunlar genelde şöyle ifade edilir: Prosedür seviyesi, Modül seviyesi ve Proje Seviyesi/Workbook Seviyesi/Public Modül Seviyesi

Public SüperGlobalDeğişken As Integer
Private GlobalDeğişken As Integer
Sub Kapsam()
Dim YerelDeğişken As Integer
End Sub

Yaşam Ömrü

Yaşam Ömrü, değişkenin değeri ne kadar süreyle koruyacağı ile ilgili bir kavramdır.

Genelde tanımladığımız değişkenlerin çalıştığı prosedür içinde değerini koruması bizim için yeterlidir. Ancak bazen prosedür bittikten sorna bile değerini korumasını bekleriz. Bunun için bir alternatif değişkeni Statik tanımlamakken, diğeri de Global tanımlamaktır.

Statik değişkenleri şu sayfada anlatmıştık. O sayfayı okumadıysanız önce oraya bakmanızı tavsiye ederim.

Global değişkenler de Statik değişkenler gibi hafızalı değişkenlerdir. İçinde bulundukları workbook kapanana kadar  önceki değerlerini muhafaza ederler. Ancak biz hafızalı değişken istiyorsak ve buna global seviyede ihtiyacımız yoksa  bunu static tanımlamayı terich etmeliyiz. İyi bir programcı olmak bunu gerektirir./p>

Static değişkenlere ilgili prosedür içindeyken ve global değişkenlere aynı modül içinde 0 ataması(değişkenimizin integer olduğunu varsayalım) yapıldığında değeri sıfırlanırken, global değişkenlere farklı modülden 0 ataması yapıldığında sıfırlanmaz, değerini okrumaya devam eder. Farklı modülden de resetleme yapmak istiyorsak End ifadesi kullanırız.

'1.modül
Dim globalDeğişken As Integer
Sub global_vs_static()
'bunu 5 kez çalıştıralım
Static statikLocal As Integer

globalDeğişken = globalDeğişken + 1
statikLocal = statikLocal + 1

Debug.Print globalDeğişken
Debug.Print statikLocal

If statikLocal = 5 Then
  statikLocal = 0
  Debug.Print statikLocal
End If
End Sub
Sub sıfırla_aynımodül()
  globalDeğişken = 0 'aynı modüldeyken etkilidir
End Sub

'2.modül
Sub sıfırla_farklımodül()
  'globalDeğişken = 0 'etkisiz
  End 'etkili
End Sub	

Ömür ve Kapsam kıyaslaması

Aşağıdaki örnekte Prosedür1 içindeki "yerelDeğişken" değişkenin ömrü hem prosedür1 hem prosedür2 içinde de devam eder, zira prosedür1'den prosedür2'ye dallanma yaşanmış ve sonra geri gelinmiştir, ve yerel değişkenimiz hayatına devam etmektedir. Bununla beraber yerel değişkenin kapsamı sadece Prosedür1'dir, o yüzden Prosedür2 içinde onu yazdırmaya çalışırsak, bu o Prosedür içinde bambaşka bir yerelDeğişken olarak ele alınır. Prosedür2 içinde tanımı yapılmadığı için de Variant gibi algılanır ve default değeri Empty olduğu için ekrana görünmeyen bir boş karakter yazar.

Public Sub Prosedür1()
  Dim yerelDeğişken As Integer

  yerelDeğişken = 5
  Debug.Print yerelDeğişken '5

  Call Prosedür2

  yerelDeğişken = 10
  Debug.Print yerelDeğişken '10
End Sub

Public Sub Prosedür2()
  Debug.Print yerelDeğişken 'tanımsız olduğu için Variant, Variant olduğu için de default değeri olan Empty yazar, ama "Empty" değil, görünmeyen bir karekter
End Sub

Kullanım şekli nasıl olacak

"Tamam iyi diyorsun da, bunlar çok havada, nasıl kullanacağız" diye düşünüyor olabilirsiniz. İşte size kendimden örnekler ve tahmini bi senaryo:

 • Ana makro dosyamız Personal.xlsb olduğuna göre, onun ilk modülünün tepesine birkaç değişken ve sabit tanımlayın. Mesela Mağazalar zincirinde çalışıyorsanız mağaza adedi gibi. Neden bunu Global(Modülün tepesinde) ve Public tanımlayayım ki diye mi sordunuz? Global tanımlayalım çünkü birden çok prosedürde kullanacağız, hepsinde tek tek aynı şeyi tanımlamayalım. Public tanımlayalım çünkü birden çok modülde kullanacağız.
 • Yine sık sık kayıt yaptığınız bir klasör varsa(veya ilerde olacaksa) bunu Public Const olarak tanımlayabilirsiniz. (Mesela hergün çalışıp o günün tarihiyle belli bir klasöre dosya kaydediyorsunuzdur)
 • Benim Personal.xlsb dosyamdaki global değişken ve sabitlerim şöyle. Nerdeyse onlarca makromda bölge sayısını bir döngü içinde kullanıyorum (For i= 1 to bolgeadet gibi). Keza otomatiğe bağlanmış tüm raporlarımın kaydolduğu bir günlükklasör path'imi de tanımlamak çok akıllıca oldu, böylece her prosedürde tek tek bu path'i belirtmem gerekmiyor(NOT:An itibarıyle günlük çalışan 38 raporum bulunmakta, düşünsenize hepsine tek tek bu klasörün adresini yazdığımı, üstelik bu adres çok uzun görünüyor, yaklaşık 80 karakter, halbuki değişkenim 12 karakter)
  'ana modlümdeki global değişken ve sabitler
  Public Const gunlukyol As String = "C:\.......\PERFORMANS TAKİP\GÜNLÜK ÇALIŞMALAR"
  Public Const bolgesayısı As Integer = 22
  Public subeadet As Integer 'şube açılış ve kapanışı nedeniyle değişebilir, o yüzden Const değil
  
  'diğer modüllerden örnek bir prosedür
  Sub tmvgelisim()
  	If Weekday(Now, vbMonday) = 7 Then Exit Sub
  
  	'eğer dosyayı önceki runlarda oluştuysa mail atmadan çık, yoksa çalıştır
  	If Application.Run("PERSONAL.xlsb!FileFolderExists", gunlukyol + "\TMV Gelişim\TMV Gelişim - " & Date - 1 & " Sonuçları.xlsm") Then Exit Sub
  
  	Workbooks.Open Filename:= _
  	gunlukyol + "\TMV Gelişim\TMV Gelişim - Format.xlsm"
  
  	'dosya save olduysa mailat yoks atma
  	If Not Application.Run("PERSONAL.xlsb!FileFolderExists", gunlukyol + "\TMV Gelişim\TMV Gelişim - " & Date - 1 & " Sonuçları.xlsm") Then
  		ActiveWorkbook.Close savechanges:=False
  		Exit Sub
  	Else
  		ActiveWorkbook.Close
  		Kill "C:\geçici\geçici2.xlsm"
  	
  		rapor = "TMV Gelişim"
  		alici = "12345;23456"
  		'Call Mailat2(rapor, alici) 'mail atma prosedürüdür
  	
  	End If
  
  End Sub		
 • Mağaza sayınız/şube adediniz v.s dönem dönem değişmiyorsa(açılış ve kapanışlar nedeniyle) bir tane magazaadet/subeadet sabiti tanımlayabilirsiniz. (Ör:Public Const magazaadet as Integer=540)
 • Mağaza sayınız değişkense Public magazaadet as Integer dersiniz ve her prosedürünüzde bu değişkeni kullanırsınz ve o anki açık mağaza sayısını da InputBox ile kullanıcıya sordurursunuz veya şubeler/mağazalar listeniz varsa oradan okutturursunuz.

Altın kural

Altın kural şu:Değişkenlerinizi olabildiğince yerel tanımlayın, global olacaksa Private olsun, en son seçenek Public olsun. Şimdi  şöyle düşünebilirsiniz. Madem ki Public diye birşey var ve heryerde geçerli neden Private'a ihtiyaç olsun ki, tüm değişkenlerimi Public tanımlarım.

Cevap biraz uzun ve karışık, ama özetleyecek olursak, hafıza problemleri, karışık kod düzeni, hataya açık olma durumu v.s gibi nedenler yüzünden böyle yapmalısınız diyebilirim. Detaylı bilgiye eğer İngilizceniz varsa buradan ulaşabilrsiniz.

Çatışma

Peki, aynı anda hem global değişkeniniz hem de yerel değişkeniniz aynı isimdeyse o zaman ne olacak. Hangisi hangisi nereden bileceksiniz?

Eğer, sadece birini kullanırsanız, VBA en düşük seviyedekini yani yerel seviyedekini kullanmış olur. Eğer ikisini birden kullanmanız gerekiyorsa, global değişkeni kullanmak için başına modül adını yazmanız gerekir. Ör:

Private subeadet As Long ' global değişken

Sub bolgerapor()
Dim subeadet As Long ' yerel değişken
subeadet = 50 ' yerel değişkeni kullanıyoruz, bölgenin sube sayısını verir
Module1.subeadet= 700 ' global kullanıyoruz, bankanın sube sayısını verir
End Sub 	

Bana kalırsa böyle bir kullanıma da çok ihtiyacınız olmayacaktır. Bunun yerine ilgili değişkenlere farklı isim vermeye çalışın. Yine de olur da ihtiyacınız olursa çözüm yukarıdaki gibidir.

Prosedürlerin erişim seviyesi ve çağrılması

Erişim seviyeleri

Prosedürlerin de değişkenler gibi erişim seviyesi bulunmaktadır ve varsayılan erişim şekli Public'tir. Varsayılandan kastım, önünde hiçbir erişim belirtecinin bulunmadığı tanımlama şeklidir.

Private olanlara sadece ilgili modülden erişilebilirken Public olanlara(Public denmemişse de Public sayılırlar) tüm modüllerden ulaşılabilir. Private tanımlanmış modüller, Excelin Makrolar dialog kutusunda listelenmezler.

Değişkenlerde olduğu gibi prosedürlere de dışardan yani başka bir workbooktan erişilebilir, ki bu durum değişkenlerde olduğu gibi çok nadir değil, oldukça olağandır. Bunu yapmak da oldukça kolaydır, aşağıda örnekleri göreceksiniz. Örneklere geçmeden önce bi noktaya daha değinmek istiyorum. Diyelim ki bir workbookta birden fazla modül ve prosedür var, prosedürlerden bi tanesini o workbooktaki tüm modüller kullanıyor olsun ancak buna diğer workbookların erişmesini istemeyebilirsiniz(gerekçeniz ne olur bilmiyorum ama teorik olarak bunu isteyebilirsiniz). Böyle bir durumda bu prosedürü farklı bir modüle alın ve en tepeye Option Private Module yazın. İşte bu kod, ilgili prosedürünüzü dışardan kullanıma kapatır, yani sadece kendi workbook içindeki modüller ulaşabilir.

Farklı modüllerdeki private prosedürleri çağırırken ise Application.Run metodunu kullanıyoruz. Bu metodu kullanırken, parametre de atayabiliriz, parameterleri virgül ile ayırırız.

İşte bu paremetre gönderme işi bize güzel bi fayda sağlıyor. Workbook ve Worksheets olaylarında detaylıca göreceğiz gerçi ama, bunların olayları(event) da Private Sub üretir ve Application.Run ile bu private sublara da ulaşabiliriz, üstelik parametre gönderme imkanına sahip olarak.

Private Sub Deneme()
  Application.Run "Sheet1.Worksheet_Change", Range("A1")
End Sub	

Farklı workbooklardaki prosedürlere de ulaşabiliriz, tabiki Public tanımlandılarsa. Bunlara da yine Application.Run metodu ile ulaşırız, bu sefer prosedür önüne Workbook adını yazar ve ! işareti ekleriz. Ulaşacağımız prosedür bir Sub değil de Function ise ve döndürdüğü değeri sorgulayacaksak bu sefer herşeyi parantez içine yazarız.

Bu anlattıklarımızın özet görüntüsü aşağıdaki tabloda bulunmaktadır. Aşağıdaki ifadelerin hepsinde Call opsiyoneldir, çıkartılabilir, ancak bir prosedüre çağrıda bulunduğunu hızlıca algılayabilmemiz adına kullanmanızı tavsiye ederim. Call çağrılarında Aplication.Run'dan farklı olarak parametreler parantez içine yazılır. Call ifadesi kullanmayacaksanız parametreyi prosedürden bir boşluk sonrasına da yazabilirsinz.

Amaç Yöntem
Aynı Modül içindeki bir prosedürü çağırmak
 • Call private_prosedür
 • Call public_prosedür
 • Call prosedür(parametre1, parameter2)
 • prosedür parametre1, parametre2(önermiyorum)
Aynı Workbook, başka modüldeki prosedür
 • Call public_prosedür
 • Call Modül2.public_prosedür(Modül1 içinde de public_preosedür isminde bir prosedür varsa karışmasın diye modül ismiyle betimleriz)
 • Application.Run "Modül2.private_prosedür"(Call ile olmaz)
Farklı workbooktaki prosedür (public veya private farketmez)
 • Application.Run "DiğerWB.xlsm!public_prosedür"
 • Application.Run "DiğerWB.xlsm!public_prosedür", parametre
 • If Application.Run("DiğerWB.xlsm!public_function", parametre)= x Then

Aşağıda tüm durumları içieren bir örnek var.

Sub PublicProsedür() 'publictir
  MsgBox "selam ben public prosedür"
End Sub

Private Sub PrivateProsedür()
  MsgBox "selam ben private prosedür"
End Sub

Sub parametreli(x As Integer, y As String)
  MsgBox x & " " & y
End Sub

Function kareal(sayı As Integer)
  kareal = sayı ^ 2
End Function

Sub test()
  'bu modülden
  Call PublicProsedür
  Call PrivateProsedür
  
  Call parametreli(1, "defa")
  parametreli 1, "defa"
  
  Debug.Print kareal(5)
  x = kareal(5)
  
  'başka modülden
  Call publicmesajver
  'Call privatemesajver 'hata alırız
  Application.Run "Prosedür_gizleme1.privatemesajver"
  
  'başka workbooktan
  Application.Run "schedule.xlsb!StartTimer" 'standart prosedür
  Application.Run "schedule.xlsb!privatedeneme" 'privatelar da çağrılabilir
  Application.Run "schedule.xlsb!Mailat", "kredi raporu" 'parametreli prosedür
  x = Application.Run("schedule.xlsb!dolusay", dizi, 10, 15) 'function
End Sub

Makrolarınızı gizlemek

Bazen kullanıcıların Makro diyalog kutusunu açıp da kazalara neden olabilecek makroları çalıştırmasını istemezsiniz. Bunu yapmanın birkaç yolu var. Gelin onlara bir bakalım.

 • İlgili makroları Private yapmak. Evet, Private prosedürler Makro penceresinde görünmezler. Ama diyelim ki makrolarınızın public olması gerekiyor, o zaman diğer yöntemlere devam edelim.
 • İlgili tehlikeli makroları ayrı bir modüle alıp en tepeye Option Private Module demek. (Yukarda söylemiştim, bu yöntemle aynı zamanda başka workbbokların da bu modüle erişimini engellemiş oluruz)
 • Prosedürünüze opsiyonel dummy bir parametre eklemek. Parametre alan prosedürler Makrolar dialog kutusunda görünmezler.
'1.modül içeriği
Sub publicmesajver()
  MsgBox "selam"
End Sub
Private Sub privatemesajver()
  MsgBox "selam"
End Sub
Sub dummylisub(Optional dummy As Byte)
  MsgBox "selam"
End Sub

'2.Modül içeriği
Option Private Module
Sub optionprivatelısub()
  MsgBox "selam"
End Sub

Şimdi gidelim Developer menüsüne ve Macros düğmesine tıklayalım. Evet, beklediğimiz gibi sadece publicmesajver prosedürü listeye geldi. privatemesajver gelmedi çünkü private(1.yöntem), dummylisub gelmedi çünkü parametresi var(3.yöntem) optionprivatelısub da gelmedi çünkü option private modül açık(2.yöntem)

TEST SORULARI

Son Sorumuz şuymuş:Bir metindeki tüm noktaları yoketmek istiyorsunuz. Hangi fonksiyonu kullanırdınız?
Soru:

A şıkkı:

B şıkkı:

C şıkkı:

D şıkkı:

Doğru Cevap Etiketler

İlişkili konuyu seç

136389

Label
* Sorulara verilen yanlış cevaplardaki esprili yorumlarım için hoşgörünüze sığınıyorum.
* Test ve Ödevlerdeki bazı detaylar burada anlatılmamış olabilir. Bunları kendiniz araştırıp bulmalısınız.
* Birden çok konuya ait içeriği olan ödevler var. Algoritmik açıdan bakıldığında o an en uygun konuya adreslenmiştir.
Dikkat! Bir soruya cevap verdikten sonra geri dönemezsiniz.
7
0
0
0

Soru No:32. Aşağıdaki ifade doğru mudur yanlış mı?Bir fonksiyonda birden fazla optional parametre varsa hepsinin tipi de Variant olmalıdır.ÖDEVLER

0
0
ÖdevNo:... Şu an için bu konu için ödev bulunmamaktadır. İletişim menüsünden örnek ödev sorularını bana iletebilirsin.
Çözüme bakın(Başka türlü de çözülebilir tabi, bu benim çözümüm.)
=YORUMLAR ve SORULAR=


DEVİR UYARISI

Herkese merhaba. Hosting maliyetlerinin aşırı artması yüzünden sitemi yakın zamanda(en geç Mayıs 2023) kapatmaya karar vermiştim. Ancak, siteyi yakından takip eden bir arkadaş siteyi devralmak istemiştir. Siteyi, Mayıs ayında kendisine devir etmeye karar verdim. Üyelik bilgilerini bana güvenerek girdiğiniz için, hepsini silmiş bulunuyorum, yani mail adreslerinizi kimseyle paylaşmamış olacağım. Bilginizi rica ederim.