Bu siteye giriş yaparak Çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz. İşbu sitede; çerez olarak, sadece son giriş tarihiniz ve eğer üye olursanız oturum statünüz tutulacaktır. Bunlar dışında başka hiçbir bilgi tutulmamaktadır. Çerezler için detaylı bilgi için buraya tıklayınız.
ANLADIM

DUYURULAR

Yeni eklenen ve/veya güncellenen sayfaları görmek için buraya tıklayınız.

Güncel ödev ve test listesini görmek için buraya tıklayınız.

Sitede yapılan iyileştirmeAer ve hata düzeltmelerine ait tüm bilgilendirmeleri görmek içinburaya tıklayınız.

Baş
Udemy
Konular
Son
Konular
Worksheet
DortTemelNesne
VBAMakro
VBAMakroDört Temel Nesne2

Worksheet

Giriş

Excel Nesne Modelinde Workbooktan sonraki seviyede sayfalar gelir. Excelde 4 tip sayfa vardır. Bunlar;

 • Çalışma sayfası(Worksheet:En çok bunları kullanacağız)
 • Chart Sheet(Başlı başına bir sayfa olan grafik sayfaları)
 • Macro Sheet(Bildiğimiz makro değil, eskiyle uyumluluk adına duruyor, biz bunlara hiç girmeyeceğiz)
 • Dialog Sheet(Eskiyle uyum adına duruyor, bunlara da girmeyeceğiz)

Biz en çok Sheet ve Worksheet nesnelerini kullanacağız. Yukardaki 4 maddeden anlaşıldığı üzere Worksheet nesnesi, Sheet nesnesinin bir alt türü oluyor. Sheet nesnesi, Sheets koleksiyonunun, Worksheet nesnesi de hem Worksheets koleksiyonunun hem de Sheets koleksiyonunun bir üyesidir. Bu koleksiyonlar bir dosyadaki tüm sayfaları ifade eder ve genelde döngülerde (Döngü konusunu hiç bilmiyorsanız en azından bir For Next için buraya bakıp tekrar gelin), veya toplam sayfa adedini saydırma gibi özelliklerle birlikte kullanılır. Diyelim ki dosyamızda 3 çalışma sayfası bir de grafik sayfası varsa Sheets.Count 4 sonucunu döndürürken Worksheets.Count 3 sonucunu döndürür.

Bunu kendiniz de deneyebilrisinz. Yukardaki özelliklerde bir dosya hazırlayın ve VBE'de şu kodları çalışıtırın

Debug.Print ActiveWorkbook.Sheets.Count
Debug.Print ActiveWorkbook.Worksheets.Count

Not:Biz birçok yerde Sheets ve Worksheets'i birbiri yerine kullanacağız.

Temel işlemler

Sayfalara erişim ve referans

Sayfalar bir koleksiyon üyesi oldukları için onlara koleksiyonun item özelliği ve bu özelliğin index numarası ile ulaşabiliriz. Item özelliği koleksiyonların default özelliği olduğu için tüm diğer koleksiyonlarda olduğu gibi bunda da yazılmadan es geçilebilir.

Yani Worksheets.Item(1) ile Worksheets(1) tamamen özdeştir. Keza Workbooks.Item(1).Sheets.Item(2) ile Workbooks(1).Sheets(2) de özdeştir. Gördüğünüz üzere başka bir Workbooktaki bir sayfaya da Workbook ile sayfa arasına nokta koyarak ulaşıyoruz. Koleksiyonlarda indexler 1'den başlar(En soldaki sayfanın index değeri 1'dir.)

Sayfalara index numarasıyla olduğu gibi sayfa adı ile de, Worksheets("ilksayfa") gibi, ulaşabiliriz.

Mevcutta aktif olan sayfaya da ActiveSheet ifadesi ile ulaşırız. Activesheetle ilgili detaylara aşağıda değineceğiz.

Seçme ve Aktive etme

Range nesnesinde nasıl bir veya birden çok hücreyi seçmek için Select metodu kullanılıyorsa sayfalar için de aynı metod kullanılır. Yine Range'te olduğu gibi tek bir hücreyi aktive etmek için Activate metodu kullanılıyordu, burda da yine aynı metod tek bir sayfayı aktive etmek için kullanılır.

Aşağıdaki kod ile tüm sayfalarda dolaşıyor ve her sayfanın ilk hücresine artan bir şekilde sıra numarası yazıyorum.

For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
	ws.Select
	Range("A1").Value=i
	i=i+1
Next

Activate gizli olan sayfaların seçimi için de kullanılabilirken, Select ile gizli sayfalar seçilemez. Mesela şimdi bi dosya açın, 5 sayfası olsun, 2.sini gizleyin. Sonra aşağıdaki kodu çalıştırın.

Sub gizlisec_activateli()
Dim ws As Worksheet ' bu sefer ws'yi Worksheet olarak tanımladım
For Each ws In ActiveWorkbook.Sheets
  ws.Activate
  Range("a1") = ws.Index
Next
End Sub

Bu kod ile tüm sayfalarda A1 hücresinin dolu olduğunu görürsünüz, 2.sayfayı unhide edip kontrol edebilirsiniz.

Sub gizliyisec1()
Dim ws As Worksheet
For Each ws In ActiveWorkbook.Sheets
	ws.Select 'gizli olduğu için hata verir
	Range("a1") = ws.Index
Next
End Sub

Bu yukardakini "sayfa visible mı?" diye kontrol ederek de yapalım, bu sefer hata almayız.

Sub gizliyisec2()
Dim ws As Worksheet
For Each ws In ActiveWorkbook.Sheets
	If ws.Visible then 
  	 Range("a1") = ws.Index
  	  ws.Select 
	End If
Next
End Sub

İsimlendirme

Name özelliği ile sayfanın ismini elde eder veya onu değiştiririz. Yani hem okunan hem yazılan(sets and returns) bir özelliktir. Index ise değiştirilemez bir özellik olup sadece okunurdur.

ws.Name="Yeni sayfa"

Yeni sayfa açma(ekleme) ve silme

Yeni sayfa açmak/eklemek için Add metodu kullanılır.

Syntax:Worksheets.Add(Konum) Konum belirtmezsek aktif sayfanın soluna ekler. Konum belirtmek için parametreleriyle birlikte kullanırız. Worksheets.Add Before:=Worksheets("Sheet3")

Sayfayı yaratırken aynı anda ismini de verebiliriz.

Worksheets.Add(Before:=Worksheets("Sheet2")).Name = "Yeni Sayfa"

Sayfaları silmek için Delete metodunu kullanırız.

Worksheets(1).Delete

Silme işlemlerinde Excel bize uyarı çıkarır, silmek istediğimizden emin miyiz diye. Bu tür uyarılar bazen uzun makrolarda sorun çıkarabilir, hele bir de bilgisayarımızın başında değilkenki bir saate ayarlanmış bir kod ise biz gelip müdahale edene kadar ekranın takılı kalmasına neden olur, ve varsa sonrasında ayarlanmış kodların da çalışmasını engellemiş our. Bu tür durumlarla karşılaşmamak için kodların başına Application.DisplayAlerts=False cümleciği yazılır, ilgili kodlar bittikten sonra da True'ya çevrilir. Bunun detaylarına Application konusunda tekrar geleceğiz.

Sayfaları Gizleme ve Gizleneni tekrar gösterme

Sayfaları gizlemek veya tekrar göstermek için beklenenin aksine bir eylem değil Visible adında bir özellik kullanıyoruz. Bu özellik booelan tipinde değer döndürür.

Worksheets("Sheet2").Visible = False/True

Bir diğer yöntem de bu özelliğe True/False atamak yerine XlSheetVisibility enumerationlarını kullanmak olabilir. Alacağı değerle şöyledir.

 • xlSheetVisible:Sayfayı gösterir
 • xlSheetHidden:Sayfayı gizler
 • xlSheetVeryHidden:Sayfayı öyle bir gizler ki, kullanıcılar sayfalara sağ tıklayıp Unhide tuşuna bastıklarında bile gizli sayfa listesinde görünmez. Bunu nerede kullanmak isteyebilirsiniz? Mesela workbook/worksheet koruma şifrenizi veya bir veritabanı bağlantısı için yazdığnız Connection String içindeki bağlantı parolasını VBA kodu içine doğrudan yazmak istemiyorsunuzdur. Bunu bir xlVeryHidden nitelikli sayafanın bir hücresine yazıp buradan okutturabilirsiniz.

Bu konuyla ilgili örnekler için tıklayınız.

Taşıma ve Kopyalama

Move ve Copy metodularını kullanırız. İkisi de Before(Önce) ve After(Sonra) olmak üzere iki parametre alır.

Worksheets("Sheet3").Move After:=Worksheets("Sheet1")
Worksheets("Sheet3").Copy Before:=Worksheets("Sheet1")
Worksheets("Sheet1").Copy Before:=Workbooks("ExcelVBA.xlsm").Sheets("Sheet3")
Worksheets("Sheet1").Copy 'yeni bir dosya açıp ve direkt bu dosyaya kopayalar

Bu metodları tek başına kullandığınızda yeni bir dosya açar ve oraya taşır/kopyalar. Aşağıdaki şu örnekte bu özelliği kullanıyoruz.

Birkaç kopyalama ve taşıma örneğini macro recorder ile kendiniz de yapabilirsiniz. Basit bir konu olduğu için daha fazla detaya gerek görmedim.

Sayfalarda koruma (Protection & Unprotection)

Yazdığımız kodlar, Sayfa korumalı bir dosyada işlem yapmaya kalkarsa şöyle bir hata alırız: "Run-time error '1004': Application-defined or object-defined error".

Bu sorunun üstesinden gelmek için, öncesinde sayfanın korumalı olup olmadığını kontrol edebilir, varsa korumayı kaldırabiliriz. Ama bunun da bir sakıncası olabilir, o da şu ki, kodlarda ilerlerken başka bir hata çıkarsa program durur ve sayfamız korumasız kalır. Bunun için bir de Hata Yakalama kodu yazmamız ve ilgili yerde tekrar koruma koymamız gerekir.

Korumaya almak Protect, korumayı kaldırmak Unprotect metodu ile sağlanır.

Şimdi bir örnek yapalım. Yeni bi dosya açın ve ilk sayfasına koruma uygulayın, şifresi de 1234 olsun. Sonra da şu kodu ekleyip çalıştırın.

Sub sayfakoruma1()
Dim ws As Worksheet
Set ws = ActiveSheet

If ws.ProtectContents = True Then 'koruma var mı diye sorguluyoruz
  ws.Unprotect Password:="1234"
End If

'On Error GoTo hatayakala 'herhangi bir hatada sayfayı tekrar korumaya almak için ilgili yönlendirmeyi yapıyoruz

Range("A1") = Environ("USERNAME")
'çeşitli işlemler
'0'a bölme olacak ve hata alacak
a = InputBox("Bir sayı girin")
b = InputBox("Bu sayıyı kaça bölelim")
MsgBox "Sonuç: " & a / b

ws.Protect Password:="1234"
Exit Sub

'hatayakala:
'ws.Protect Password:="1234"

End Sub

İlk olarak, a için abc değerini girin, b için bir sayı girin. İkinci denemede de b için 0 değerini girin. İlki sayısal bir değer girmediğmiz için, ikincisi de 0'a bölmeye çalıştığı için hataya neden olacaktır. Hata yakalama kodları commentli olduğu için de dosyamız protectionsız kalacaktır.

Şimdi yukardaki commentli kısımları commentsiz hale getirip tekrar çalıştıralım. Bu sefer hata yakalanacak ve çıkmadan önce tekrar şifreleme yapılacaktır.

NOT:Filtrelemeye izin verme gibi seçeneklerden faydalanmak icin makro kaydetme aracından faydalanabilirsiniz. Ancak bu şekilde protection koymaya çalıştığınızda recorder şifreyi kaydetmez, bunu manuel eklemeniz gerekir.

İleri Seviye İşlemler

Protectionlı sayfalara devam

Yukarda korumalı sayfalarda çalışma şeklini görmüştük. Korumalı sayfalarla çalışmanın daha şık bir yolu var aslında. UserInterFaceOnly parametresi.

Bu parametreye True değeri atanırsa, sayfa sadece kullanıcı işlemlerine karşı korumalı olur, VBA kodları için koruma geçersiz olur. Gördüğünüz gibi Microsoft'taki abiler bunu da düşünmüşler. Bu parametrenin default değeri False olup değer atanmaması durumunda tahmin edeceğiniz üzere full koruma sağlanır.

Yanlız unutulmamalıdır ki, bu argüman sadece bir kereliğine koruma sağlar. Dosyayı kapatıp tekrar girdiğinizde, full korumalı açılır. Bu özelliğin daimi olması için Workbook_Open eventi içine uygun kod yazılabilir.

Private Sub Workbook_Open()
Dim ws As Worksheet
  For Each ws in Activeworkbook.Worksheets
	ws.Protect Password:="1234",UserInterFaceOnly:=True
  Next ws
End Sub

Bu arada olur da sayfanın korumasının ne şekilde yapıldığını görmek isterseniz ProtectionMode özelliğine bakmanız gerekir. True ise UserInterFaceOnly moduyla korunmuştur, false ise full koruma vardır.

Akabinde kodla sayfa içinde bir yerlere birşeyler yazdırabilirsiniz. Mesela bi veritabanından bir veriyi refresh edebilir, refresh işleminin tarih ve saatini bir hücreye yazdırabilirsiniz.

Bu özelliğin ne için kullanıldığını hala gözünde canlandıramamış olanlar için şöyle belirtelim: Bunun daha zahmetli alternatifi şudur: Korumayı geçici süre kaldırmak, gerekli hücrelere verileri yazdırmak, sonra korumayı geri koymak olurdu. Zahmetli olduğu kadar risklidir de, zira korumayı geri aktive etmeyi hatırlayacağınızın bir garantisi yok.

Şifrenin VBE'de görünmemesi

Korumalı bir sayfada korumayı koyma/kaldırma işlemlerini VBA kodları şeklinde yapıyorsanız, meraklı bir kullanıcı, birazcık VBE ortamını da biliyorsa, bir şeklide VBE'ye girip kodları karıştırırsa şifreleri görebilir. Zira Protect ifadesinden sonraki Password:=""" parametresi ayan beyan görünmektedir. Bunun için VBE üzerinden kodlarınızın görünmemesi için bir şifre koymanız gerekebilir.

Ancak diyelim ki bir nedenle VBA protection koymak istemiyorsunuz, Workbook Protection da koymak istemiyorsunuz, bu durumda diğer alternatif de şu olabilir: Şifreyi bir sayfanın A1(veya istediğiniz herhangi bir) hücresine koyup, gereken yerlerde şifreyi buradan okumaktır. Sonra bu sayfayı da xlVeryHidden olarak saklamak, böylece kodları kurcalayan kişi "ya burda Sheets(1)'nin A1 hücresinden şifreyi alınıyor görünüyor, ama A1 hücresi boş, bu ne biçim iş anlamadım ben" diye yakınıp durur. Zira deneyimli bir makro kullanıcısı olmadığını varsayarsak kendisinin xlVeryHidden sayfa türünden haberi olmayacaktır. "Gizli bir sayfa mı acaba?" diyip sayfa sekmelerine sağ tıklayıp Unhide dediklerinde de bu sayfayı orada göremeyecekler ve çıldırıp duracaklardır.

Bunun için ya şu kodu yazacağız,

Sub şifreleme()
  Sheets(1).Visible = xlVeryHidden
End Sub

Ya da VBE'de Project penceresinden ilgili sayfayı seçip Properties penceresinden de şu ayarı yapacağız:

Kod yazarak yapma yolunu seçersek bunu hemen silelim ki bir başkası böyle bir sayfanın varlığından haberdar olmasın. Tabi umarız ki kullanıcı, bu Project penceresindeki şifre sayfasını görüp de Excel önyüzünde göremeyince işkillenmez.

Şimdi bir örnekte gösterelim.

 • Yeni bir dosya açın
 • 2.sayfa yoksa yaratın ve bunu xlVeryHidden olarak ayarlayın
 • 2.sayfann A1 hücresine bi şifre yazın
 • Şifre yazdığınız hücreye Name olarak şifre adını verin, formatını beyaz renk yapın görünmez olsun, ayrıca Format Cells>Protection menüsünden Hidden diye de işaretliyin
 • İlk sayfaya Developer menüsünde bi düğme ekleyin
 • Düğmenin click eventine aşağıdaki kodu yazalım
 • Sayfaların CodeName'lerini tersine çevirin ki iyice kafa karıştırsın. (1.sayfanın adını Sheet2, 2.sayfanın adını Sheet1 yapıyoruz)

Sub Button1_Click()
  If ActiveSheet.ProtectContents = True Then
    ActiveSheet.Unprotect [şifre] 'Name'e az kullanılan bu yöntemle ulaşarak daha fazla kafa karıştırıyorum
    ActiveSheet.Shapes("Button 1").OLEFormat.Object.Text = "Koruma kaldırıldı"
    Sheet1.Unprotect [şifre] 'şifre sayfasına code adıyla ulaşıp daha da kafa karıştıryoruz ki kuracalayan kişi artk vageçzsin
  Else
    ActiveSheet.Shapes("Button 1").OLEFormat.Object.Text = "Korumaya alındı"
    ActiveSheet.Protect [şifre]
    Sheet1.Protect [şifre]
  End If
End Sub

Bu yöntemi, kırması zor olsun diye çok uzun bir şifre belirlediğinizde de kullanabilirsiniz. Uzun şifreyi xlVeryHidden sayfaya yazarsınız. Ana sayfada da bir hücre belirlersiniz, oraya çift tıklandığında dosya Unprotect olur, böylece uzun şifreyi manuel girmek zorunda kalmazsınız.

Bir diğer alternatif de Workbook koruması koymaktır. Şifreyi de yine herhangi bir gizli sayfaya koyabilirsiniz, bu sefer VeryHidden olmasına gerek yok, zaten sayfaları hide/unhide özelliği tamamen pasif olacak.

Bu yöntemler ayrıca, DB connectionların şifrelerini almak için de kullanılabilir, ancak ribbonun da pasifize edilmesi lazım, yoksa ribbondaki Properties'ten de girip şifreyi görebilirler. Veya datayı çektikten sora ilgili Table'ı Range'e döndümeniz gerekir ki şifre görünmesin. Bunları, yeri geldiğinde detaylıca göreceğiz.

ActiveSheet

Bir sayfanın özelliğiyle ilgili bir ifade yazıyorsak ve bu özelliğin önünde sayfa ismi yoksa, Excel bunun o anda aktif olan sayfanın bir özelliği olduğunu anlar. Bu bağlamda ActiveSheet.Range("A1") ile Range("A1") tamamen aynı şey olarak algılanır.

Ancak böyle Worksheet ifadesini belirtmeden kod yazmanın bir istisnası var. Eğer, makronuz süreç içinde Sayfa modüllerinden birine girerse, veya direkt oraya yazdığınız bir makroyu çalıştırıyorsanız ve o anda başka bir sayfadaysanız, kodlar işlemi o aktif sayfada değil, ilgili sayfa modülünün sayfasında yapar. Örneğin Sheet1, Sheet2, Sheet3 şeklinde 3 sayfanız olsun. Sheet1 modül sayfasında şu kodu yazalım;

Sub deneme()
 Range("a1") = 2
End Sub

Şimdi 2.sayfayı aktif hale getirelim ve VBE'ye geçip Sheet1 modülündeki kodu çalıştıralım.

Gördüğünüz gibi o an aktif sayfa 2.sayfa olmasına rağmen 1.sayfanın A1 hücresine 2 değeri yazıldı.

O yüzden sadece Workbook modülü ve standart modüllerdeki kodlarda sayfa ismi belirtilmediyse Activesheet olarak algılanma sözkonusudur diyebilirz.

Activesheet ve Dönen Değer

Aktif nesnelerle ilgili önemli bir konu da, nesnenin dönen değerine göre intellisense'in çalışıp çalışmayacağıdır. Eğer nesnenin dönen değeri bir Obje tipinde ise intellisense çalışmaz, obje tipinde değil de spesifik bir nesne tipinde ise intellisense çalışır. Mesela Activeworkbookun dönen değeri bir Workbook olup, hemen arkasından bir nokta(.) yazınca intellisense çalışır ve bu nesneye ait özellik ve metodlar listelenir.

Bu da ActiveWorkbookun intellisense görüntüsü:

Activesheet'in ise dönen değeri Object'dir, bunu daha önce de görmüştük. Zira activesheet normal bir çalışma sayfası(worksheet) da olabilir, bir grafik sayfası da. Doğal olarak bunların özellik ve metodları da farklıdır. Birden fazla dönüş değeri olan nesneler de Object tipli olmaktadırlar. O yüzden bunlarda intellisense çalışmaz.

Activesheetin intellisense'i de bu nedenle çıkmamaktadır: 

Peki Activesheet'e ait intellisensi çıkarmanın hiç mi yolu yok? Tabi ki var: Onu bir Worksheet nesnesine atamak.

Sayfaların kod ismi ile gerçek ismi

Sayfalar yaratıldıkları anda "Sheet 1", "Sheet 2" gibi isimlere sahiptirler. Kullanıcı isterse bunların isimlerini ve sırasını sonradan değiştirebilir.

Sayfaların bir de, yaratıldıkları anda sahip oldukları Sheet1(bu sefer bitişik yazılan), Sheet2 gibi kod adları vardır, bunlar da VBE'deki properties penceresinden yeniden adlandırılabilir, ama pratikte daha çok sayfaların Excel arayüzündeki gerçek isimlerinin yeniden adlandırıldığı görülür. Sayfaların Exceldeki sırası değişse bile kod isimlerinin ismi değişmediği için sırası aynı kalır. Aşağıdaki görüntülerde bunu görebiliyoruz. İlk sayfa gizlenmiş, ikinci ve üçüncü sayfa ise yer değiştirmiş.

Ancak gördüğünüz gibi kod isimleri aynı duruyor.(Tabiki kod isimleri de değişirse bunlar da alfabetik olarak sıralanacaktır)

İşte sayfalara ulaşmanın bir şeklini daha görmüş olduk, kod isimlerle. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var, o da kod isimlerin sadece  ilgili dosya içinden(normal modül veya thisworkbook ile sheet modülleri) ulaşılabilir olduğudur. Şimdi tüm yöntemleri birarada görelim;

Sub sayfalara_erişim()
	Sheet1.Select 'kod isimle. (sadece bunda intelisense çıkar)
	Sheets(1).Select 'Sheets koleksiyonu ve index
	Worksheets(1).Select 'Worksheets koleksiyonu ve index
	Sheets("bireysel").Select 'Sheets koleksiyonu ve sayfa adı
	Worksheets("bireysel").Select 'Worksheets koleksiyonu ve sayfa adı
End Sub

Bu konuyla ilgili güzel bir makale, üstatlardan C.Pearson'a ait bu linkte var.

Filtre ve Sıralama işlemleri

Sıralama ve Filtreleme işlemleri her ne kadar hücreler üzerinde yapılıyor olsa da Worksheet nesnesinin özellikleridirler. Öyle çok kompleks bir tarafları olmadığı için Macro Recorder ile kaydedilmiş bir kod üzerinden inceleyebiliriz.

ActiveWorkbook.Worksheets("calculatedlar").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("calculatedlar").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _
    "F2"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:= _
    xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("calculatedlar").Sort
    .SetRange Range("A2:F175")
    .Header = xlNo
    .MatchCase = False
    .Orientation = xlTopToBottom
    .SortMethod = xlPinYin
    .Apply
End With

Recorder'ın ürettiği kodda bir iki yeri değiştirmek gerekir, böylece makromuz daha dinamik hale gelir.

 • Worksheets("calculatedlar")>ActiveSheet yapalım
 • Key:=Range("F2")>Key:=ActiveCell(veya duruma göre kalabilir)
 • Range("A2:F175")>Bunu nasıl değiştireceğimizi Range konusunda görmüştük

Keza filtreleme işleminin kodu da basit olup, dinamik hale getirilecek kısımları değiştirmek yeterlidir.

Range("B1").Select
ActiveSheet.Range("$A$1:$F$175").AutoFilter Field:=2, Criteria1:="Şube"

Bu örnekte Range("$A$1:$F$175") yerine Range("A1").CurrentRegion denilebilir. Görüğünüz gibi Sort işleminde başlık hariç tutulurken burada başlık satırı dahildir. O yüzden Resize ve Offset kullanmadan işimizi halledebiliriz.

Filtre modları ve filtreyi kaldırma

Filtrelerle ilgili olarak kafa karışıklığına neden olabilecek iki konur var. Filtrenin açık/kapalı olması ile kriterin uygulanıp/uygulanmamış olması. Bunlardan ilki AutoFilterMode özelliği ile elde edilirken ikincisi FilterMode  özelliği ile elde edilir.

Filtreyi uygulamak/kaldırmak Range nesnesinin AutoFilter metodu ile olur.

 • Filtre henüz yokken kullanılırsa filre uygulanır
 • Yanında parametre yoksa sadece filtre okları görünür
 • Parametreyle uygulanırsa direkt ilgili filtreleme yapılmış olur
 • Filtre varken kullanılırsa kriterler silinir ve filtre okları kalkar

Kriter uygulanmış bir data kümesinde kriterleri silmek ama filtre oklarını açık bırakmak için Worksheet nesnesinin ShowAllData metodu kullanılır.

Aşağıda bütün bu durumları anlatan güzel bir örnek var. Bu örnekte sayfadaki data kümesinin rasgele olarak 4 durumundan birine girmesini sağlıyoruz, sonra hangi durumdaysa onunla ilgili bir mesaj veriyorum.

Sub filtresub()

a = WorksheetFunction.RandBetween(1, 4)
MsgBox "Case " & a & " gerçekleşecek"

Select Case a
  Case 1 'o an kapalıysa kapalı kalmaya devam, açıksa kapanır
    ActiveSheet.AutoFilterMode = False 'buna sadece false atanıyor, true atanamaz
  Case 2 'açıkken filtre konursa kapanır
    If ActiveSheet.AutoFilterMode = True Then Selection.AutoFilter
  Case 3 'kapalıyken filtre konursa açılır
    If ActiveSheet.AutoFilterMode = False Then Selection.AutoFilter
  Case 4 'filtre okları aktif olsa da olmasa da burası çalışır
    ActiveSheet.Range("$A$1").CurrentRegion.AutoFilter Field:=2, Criteria1:=Range("b2")
End Select

If ActiveSheet.AutoFilterMode = True Then 'filtre okları açıksa. Case 3 veya 4
  If ActiveSheet.FilterMode = False Then
    MsgBox "Case 3:Filtre açık ama kriter yok"
  Else
    MsgBox "Case 4:filtre açık ve kriter var, şimdi kriter kaldırılacak, ama filtre açık kalacak"
    ActiveSheet.ShowAllData
  End If
Else 'filtre okları yoksa, yani henüz bir autofilter düğmesine basılmamışsa
  MsgBox "Case 1 veya 2:filtre yok"
End If		
End Sub

Diğer Önemli İşlemler

Sayfa ayarları

Page Setup, Print v.b işlemleri için macro recorderdan faydalanmanızı öneriyorum.

Calculation

Calculation konusuna Application nesnesine detaylıca değiniyoruz. Önemli bir metod olup Application konusunda mutlaka incelemenizi tavsiye ediyorum.

Sayfalarda gezinme

Sayfalarda dolaşma işini yukarıdaki birçok örnekte gördüğümüz gibi bir döngü aracılığı ile yapabilmekle birlikte, sadece bir sayfa geri veya ileri gitme işini, sayfa adı v.s yazmadan kolayca yapmamızı sağlayan iki özellik var.

Activesheet.Next.Select ' sonraki sayfa
ActiveSheet.Previous.Select ' önceki sayfa

Hafızadan birşey yapıştırma

Hafızadaki(Clipboard) bilgiyi aktif sayfadaki aktif hücreye yapıştırmak için iki metod var. Birincisi Worksheet sınıfının normal Paste metdou, ikincisi Range nesnesinin PasteSpecial metodu. Worksheet.Paste metodu ile Excel arayüzünde yaptığımız gibi içerikte ne varsa yapıştırılır:Veri, formül, format v.s. Range.PasteSpecial ile ise yine Excel arayüzde yaptığımız özel yapıştırma türlerini yapabiliyoruz. Sadece değerleri, sadece formatı v.s.

Aşağıdaki kod ile 1.sayfada aktif hücrenin CurrentRegion'ındaki hücreleri 2.sayfadaki aktif hücreye yapıştırıyoruz.

 Sheets(1).Select
ActiveCell.CurrentRegion.Select
Selection.Copy
Sheets(2).Select
ActiveSheet.Paste

Bu arada Worksheet sınıfının da PasteSpecial metodu var ama biz onu çok kullanmayacağız, zira bununla Grafik gibi nesneleri veya Access gibi diğer uygulamalardan birşeyler yapıştırabiliyorsunuz.

 ActiveChart.ChartArea.Copy
Range("M2").Select
ActiveSheet.PasteSpecial Format:="Picture (PNG)", Link:=False, _
DisplayAsIcon:=False

Aşağıdaki örneği de MSDN'den aldım, burada diğer format seçeneklerine de bakabilirsiniz. Başka programlarla çalışmayacaksanız çok sık ihtiyacınız olacağını sanmam.

Worksheets("Sheet1").Range("F5").PasteSpecial _ 
 Format:="Picture (Enhanced Metafile)", Link:=False,
 DisplayAsIcon:=False

Parent özelliği

Bazen bir sayfanın hangi workbookta olduğunu elde etmek isteriz. Bunun için hiyerarşide bir üst basamağa çıkmamızı sağlayan Parent özelliğini kullanırız.

Debug.Print TypeName(Activesheet.Parent) 'Workbook
Debug.Print Activesheet.Parent.Name 'ilgili Workbook'un adı

Çeşitli Örnekler

Tüm sayfaları ayrı workbooklar olarak kaydetme

Bu örnekte açık olan bir dosyadaki tüm sayfaları ayrı ayrı dosyalar olarak seçilen bir klasöre kaydediyoruz.

Sub sayfaları_wb_olarak_kaydet()

Dim ws As Worksheet
Dim wb As Workbook
Dim fd As FileDialog
Dim klasör As String
Dim dosya As String

On Error GoTo hata

Application.ScreenUpdating = False
Set wb = Application.ThisWorkbook


Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
If fd.Show = True Then
  klasör = fd.SelectedItems(1)
Else
  Exit Sub
End If


For Each ws In wb.Worksheets
  ws.Copy
  'Burada bi versiyon kontrolü yapılmasında fayda var, ama örneği basitleştirmek adına onu es geçiyorum ve default formatta kaydetmesine izin veriyorum

  dosya = klasör & "\" & Application.ActiveWorkbook.Sheets(1).Name & ".xlsx"
  ActiveWorkbook.SaveAs dosya
  ActiveWorkbook.Close False
Next


Call Shell("explorer.exe " & klasör, vbNormalFocus)
Application.ScreenUpdating = True
Exit Sub

hata:
Application.ScreenUpdating = True
MsgBox Err.Description
End Sub

Tüm sayfaları Unhide etme

Bu örnekte tüm gizli sayfaları açıyoruz. Buna QuickAccessBardan erişmek isteyebilirsiniz, ben öyle yapıyorum açıkçası.

Sub tümsayfalarunhide()
 For i = 1 To Sheets.Count
   Sheets(i).visible = True
 Next i
 Sheets(1).Select
End Sub

İlk sayfa hariç tümünü hide etme

Diyelim ki bir sayfasında Karne, diğer sayfalarında bu karneyi besleyen sayfaların olduğu bir dosyanız var. Sık sık sayfaları Unhide ve tekrar Hide etme ihtiyacınız oluyor. Bir üstteki kod ile tüm sayfaları Unhide etmiştik. Datayla oynadıktan sonra şimdi tekrar gizleyeceğiz. Bunu da QuickAccessBara eklerseniz müthiş pratiklik sağlar. Bu kodu Karne sayfasındayken çalıştırmanız gerekiyor.

Sub aktifhariç_hideall()
Dim ws As Worksheet
Set ws = ActiveSheet
For i = 1 To Sheets.Count
  If i <> ws.Index Then
    Sheets(i).visible = False
  End If
Next i
End Sub

Tüm sayfalarda ilk kolonda A'dan Z'ye sıralama

Diyelim ki size birçok sayfası olan bir dosya geldi. Ama sayfaların hiçbiri sıralı değil. Bu örnekte tüm sayfalarda A'dan Z'ye sıralama işlemini tek seferde yapıyoruz

Sub tümsayfalarda_sırala()

For i = 1 To Sheets.Count
  Sheets(i).Select
  ActiveWorkbook.Sheets(i).Sort.SortFields.Clear
  ActiveWorkbook.Sheets(i).Sort.SortFields.Add Key:=Range("A1"), _
    SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
  With ActiveWorkbook.Sheets(i).Sort
    .SetRange Range(Range("A2"), Range("a2").End(xlDown).End(xlToRight))
    .header = xlNo
    .MatchCase = False
    .Orientation = xlTopToBottom
    .SortMethod = xlPinYin
    .Apply
  End With
Next i

End Sub

TEST SORULARI

Son Sorumuz şuymuş:Bir metindeki tüm noktaları yoketmek istiyorsunuz. Hangi fonksiyonu kullanırdınız?
Soru:

A şıkkı:

B şıkkı:

C şıkkı:

D şıkkı:

Doğru Cevap Etiketler

İlişkili konuyu seç

255270

Label
* Sorulara verilen yanlış cevaplardaki esprili yorumlarım için hoşgörünüze sığınıyorum.
* Test ve Ödevlerdeki bazı detaylar burada anlatılmamış olabilir. Bunları kendiniz araştırıp bulmalısınız.
* Birden çok konuya ait içeriği olan ödevler var. Algoritmik açıdan bakıldığında o an en uygun konuya adreslenmiştir.
Dikkat! Bir soruya cevap verdikten sonra geri dönemezsiniz.
3
1
0
0

Soru No:69. Aşağıdakilerden hangisi ile filtrelenmiş veri kümesindeki filtre kaldırılıp ama nihai durumda filtre okları görünür halde kalır?ÖDEVLER

2
0
Ödev No:18. Tüm gizli sayfaları açan bir kod yazın
Çözüme bakın(Başka türlü de çözülebilir tabi, bu benim çözümüm.)

Sub Odev_18()
 For i = 1 To Sheets.Count
   Sheets(i).Visible = True
 Next i
 Sheets(1).Select
End Sub=YORUMLAR ve SORULAR=


DEVİR UYARISI

Herkese merhaba. Hosting maliyetlerinin aşırı artması yüzünden sitemi yakın zamanda(en geç Mayıs 2023) kapatmaya karar vermiştim. Ancak, siteyi yakından takip eden bir arkadaş siteyi devralmak istemiştir. Siteyi, Mayıs ayında kendisine devir etmeye karar verdim. Üyelik bilgilerini bana güvenerek girdiğiniz için, hepsini silmiş bulunuyorum, yani mail adreslerinizi kimseyle paylaşmamış olacağım. Bilginizi rica ederim.